Updates overzicht

Hoe hou je VvE’s verzekerbaar?

Bijna 1,2 miljoen eigenaren van appartementen zijn van hun VvE’s afhankelijk voor hun opstalverzekering. Maar VvE’s kampen al jaren met een groeiende schadelast. Oorzaken zijn bijvoorbeeld verouderde waterleidingen, betonrot, problemen met funderingen en daken en natuurlijk storm en brand. Makelaars, adviseurs en volmachten zien het aantal verzekeraars dat deze risico’s willen verzekeren, afnemen. Hoe zorg je ervoor dat al die eigenaren en hun VvE-beheerders niet in de kou komen te staan?

Inzicht voor acceptatie en prolongatie

Voor acceptatie en prolongatie is het nuttig om relevante achtergrondinformatie te verzamelen. Over het te verzekeren gebouw, maar ook over juridische aspecten ten aanzien van de splitsing en over de VvE zelf. Werkt de VvE bijvoorbeeld met een meerjaren onderhoudsplan?

Inzicht in risico-indicatoren, schade-oorzaken en advies over schadepreventie biedt u als makelaar, volmacht of adviseur houvast. Want de VvE’s spelen met onderhoud zelf een belangrijke rol in de verzekerbaarheid van hun complexen. U kunt met deze inzichten bewustwording bij deze doelgroep creëren.  

Tools voor makelaars, adviseurs en volmachten

In ons nieuwe whitepaper ‘Hoe hou je VvE’s verzekerbaar?’ gaan we in op alle aspecten die daarbij een rol spelen. We bespreken onder andere de juridische complexiteit bij schadebehandeling, risico-indicatoren en de mogelijkheden voor schadelastbeheersing en schadepreventie.

Het doel: volmachten, adviseurs en makelaars tools bieden voor acceptatie en prolongatie. Met die tools kunt u bewustwording creëren en VvE’s adviseren. Zodat het complex verzekerbaar blijft en de premies voor de eigenaren niet de pan uit rijzen.

Vraag nu uw gratis exemplaar aan

Stuur een email aan wendy.roder@woodgate-clark.nl met als onderwerp ‘Whitepaper: Hoe hou je VvE’s verzekerbaar?’ U ontvangt het whitepaper dan zo snel mogelijk per email.